ޔޫރަޕް މާކެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މީރު އިންސްޓަންޓް ހޮޓް ޗޮކްލެޓެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ހޮޓް ޗޮކްލެޓަކީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. މި ބުއިން މިހާރު ގޭގައި ތިބެގެން މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވި ދާނެ އެވެ. ބޭނުން ވާނީ “އަރޫބާ” ހޮޓް ޗޮކްލެޓް 26 ގްރާމްގެ ކުޑަ ޕެކެޓެކެވެ. ޕެކެޓު ކަނޑާލުމަށް ފަހު، ހޫނު ފެން އަޅާ ގިރާލުމުން ހޮޓް ޗޮކްލެޓު ތައްޔާރުވީ އެވެ. ހަމައެކަނި ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ފެންފޮދެއް ހޫނުކޮށްލުމެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ “އަރޫބާ” ބްރޭންޑަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ލެބަނާންގެ ހޯމް ރެސިޕީ ބްރޭންޑެކެވެ.

އަރޫބާ ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ފްރާންސާއި ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ކަމަށް ވާއިރު، މި ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭގެ 24 ގައުމެއްގައި އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޔޫރަޕާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި، ސައުތު އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

exertio theme

Leave Your Comment

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.