ayyaz-test

 • 08

  Projects

 • 0

  Followers

 • Department

  N/A

 • Number of Employees

  N/A

 • Member Since

  March 16, 2023

 • Total Views

  239 Views

Report Employer

About Us

MVR8.00

Fixed

This option enables you to turn on/off the onsubmit event listener. This feature adds an onsubmit event listener on all forms on the page; if…

 • Duration:

  1-3 Weeks
 • Level:

  Moderate Lavel
 • Location:

  Australia
MVR440.00

Fixed

މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ސަގާފަތަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްރީނު…

 • Duration:

  1-3 Weeks
 • Level:

  Basic Lavel
 • Location:

  Australia
MVR430.00

Fixed

 • Duration:

  Long term
 • Level:

  Expensive
 • Location:

  Australia
MVR331.00

Fixed

 • Duration:

  1-5 Days
 • Level:

  Basic Lavel
 • Location:

  Hesse, Germany
MVR555.00

Fixed

 • Duration:

  Long term
 • Level:

  Expensive
 • Location:

  Hesse, Germany
MVR333.00

Fixed

 • Duration:

  Month
 • Level:

  Moderate Lavel
 • Location:

  Hesse, Germany
MVR440.00

Fixed

މިއީ ޓެސްޓް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ

 • Duration:

  1-5 Days
 • Level:

  Moderate Lavel
 • Location:

  Australia

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.