S3

 • 02

  Projects

 • 2

  Followers

 • Department

  N/A

 • Number of Employees

  N/A

 • Member Since

  July 31, 2022

 • Total Views

  201 Views

Report Employer

About Us

MVR345.00

Fixed

ކަނޑު އަޑީގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ހައިޑްރޯގްރަޕީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ކަނޑުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޒަމާނީ ބޯޓު ޝިއެން ޔެން ހޮން-3 ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތީ މާލެ ކައިރި ތިލަފުއްޓާ…

 • Duration:

  Long term
 • Level:

  Basic Lavel
 • Location:

  Delhi, India
MVR150.00

Fixed

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގައި ބުނީ، އެ މަޝްރޫއަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރާނީ މަޝްރޫއަކަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމުން ކަމަށެވެ. އެ ފައިސަ ޖަމާކުރަން…

 • Duration:

  One Year
 • Level:

  Moderate Lavel
 • Location:

  Berlin, Germany

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.