test1

 • 03

  Projects

 • 1

  Followers

 • Department

  N/A

 • Number of Employees

  N/A

 • Member Since

  July 15, 2022

 • Total Views

  428 Views

Report Employer

About Us

MVR250.00

Fixed

އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް، ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދެ ގައުމުން…

 • Duration:

  Other
 • Level:

  Basic Lavel
 • Location:

  Australia
MVR212.00

Fixed

އެ މައްސަލަ ގިނަވިއަސް ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، އެކަމުގައި ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތު ބުނެދޭން ނޭނގުނަސް، ޓްރީޓޮޕްގައި އައިވީއެފް ހަދަން ފެށުމުން އެކަން ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ އެވެ. ޒާކިޔާ…

 • Duration:

  Long term
 • Level:

  Basic Lavel
 • Location:

  Germany
MVR100.00

Fixed

ސަރުކާރުން މިހާރު އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ބައެއް މުުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ 132 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި…

 • Duration:

  1-3 Weeks
 • Level:

  Expensive
 • Location:

  Delhi, India

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.