World Class & Affordable

Freelance Services For Your Business

Work with the pro, talented people at the most affordable price to get the most out of your time and cost on the most secure platform around the globe.

Watch Demo

Get started in minutes

Explore Professional Services

Freelancing talent at your fingertips at a reasonable cost

Our Lates Jobs

Explore the most viewd jobs for today

MVR345.00

(Fixed )

ކަނޑު އަޑީގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ހައިޑްރޯގްރަޕީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ކަނޑުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޒަމާނީ ބޯޓު ޝިއެން ޔެން ހޮން-3 ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތީ މާލެ ކައިރި ތިލަފުއްޓާ…

 • Expiry:

  Never Expire

 • Proposals

  0 Received
 • Location

  Delhi
MVR250.00

(Fixed )

އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް، ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދެ ގައުމުން…

 • Expiry:

  Never Expire

 • Proposals

  1 Received
 • Location

  Australia
MVR8.00

(Fixed )

This option enables you to turn on/off the onsubmit event listener. This feature adds an onsubmit event listener on all forms on the page; if…

 • Expiry:

  Expired

 • Proposals

  0 Received
 • Location

  Australia
MVR440.00

(Fixed )

މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ސަގާފަތަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްރީނު…

 • Expiry:

  Expired

 • Proposals

  0 Received
 • Location

  Australia
 • Expiry:

  Expired

 • Proposals

  0 Received
 • Location

  Australia
Promoted Freelancers
Start As Freelancer

Hundreds of projects and corporate companies are looking for remote resources. Join now and get hired

Register Now
Looking for a Talent?

Freelancers around the globe, are looking for work and provide the best they have. Start now

Browse Talent

Trending Services

Most viewed and all-time top-selling services

Featured
Featured

Starting FromMVR123.00

Starting FromMVR25.00

Starting FromMVR4.00

Featured

Starting FromMVR25.00

Featured

How This Work Smoothly

Look for the best meeting your skills and most preferred locations

01

Use The Exertio & Start Exploring, to Earn Business

Where the world meets startups. Millions of small businesses use The Exertio to turn their ideas into reality

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections.

Create Account

Make Profit and Help People to Get Their Jobs Done

The Exertio WordPress Theme can help you to create your own platform and just start your career

A collection of textile samples lay spread out on the table - Samsa was a travelling salesman - and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright..

Post Projects
02
03

Freelancers to Get Profits Doing the Work they Like

Freelancers can register, can offer their services and you can charge commission for using your platform

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack.

Offer Service

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.