Project Search

Search Filters

Clear Result
 • Apps Developements (11)
  • Android (1)
  • IOS (2)
  • React Native (2)
 • Business (5)
  • Ecommerce (2)
  • Services (1)
 • Digital Marketing (1)
  • Graphics & Design (1)
   • Lifestyle (1)
    • Foods (1)
   • Video & Animation (1)
    • Writing & Translation (2)
     • Basic level (4)
     • Bilingual (4)
     • Fluent (11)
     • Native (4)
     • Professional (1)
     • Arabic (14)
     • Chinese (6)
     • English (16)
     • French (1)
     • Japanese (1)
     • Spanish (3)
     • Australia (10)
      • Victoria (3)
     • Germany (6)
      • Berlin (1)
      • Hamburg (1)
      • Hesse (3)
     • India (3)
      • Delhi (3)
     • UAE (1)
      • Sharjah (1)
       • Riffa (1)
     • USA (2)
      • California (1)

      Select the options and press the Filter Result button to apply the changes

      Found 4 Results

      exertio theme
      MVR345.00

      (Fixed )

      ކަނޑު އަޑީގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ހައިޑްރޯގްރަޕީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ކަނޑުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޒަމާނީ ބޯޓު ޝިއެން ޔެން ހޮން-3 ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތީ މާލެ ކައިރި ތިލަފުއްޓާ…

      • Expiry:

       Never Expire

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Delhi
      MVR250.00

      (Fixed )

      އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް، ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދެ ގައުމުން…

      • Expiry:

       Never Expire

      • Proposals

       1 Received
      • Location

       Australia
      MVR345.00

      (Fixed )

      މި މަންޒަރުތައް މި ރަށް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ، މީހުންގެ އުޅޭ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކުން ނުފެންނާނެ އެވެ. މިއީ މާފުއްޓެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ބަލާއިރު، އެއް ރަށަކުން އެންމެ ގިނަ ޓެކްސް ދައްކާ ރަށެވެ.…

      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      MVR8.00

      (Fixed )

      This option enables you to turn on/off the onsubmit event listener. This feature adds an onsubmit event listener on all forms on the page; if…

      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Australia
      exertio theme

      Ready To Get Started

      The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.