Project Search

Search Filters

Clear Result
 • Apps Developements (11)
  • Android (1)
  • IOS (2)
  • React Native (2)
 • Business (5)
  • Ecommerce (2)
  • Services (1)
 • Digital Marketing (1)
  • Graphics & Design (1)
   • Lifestyle (1)
    • Foods (1)
   • Video & Animation (1)
    • Writing & Translation (2)
     • Basic level (4)
     • Bilingual (4)
     • Fluent (11)
     • Native (4)
     • Professional (1)
     • Arabic (14)
     • Chinese (6)
     • English (16)
     • French (1)
     • Japanese (1)
     • Spanish (3)
     • Australia (10)
      • Victoria (3)
     • Germany (6)
      • Berlin (1)
      • Hamburg (1)
      • Hesse (3)
     • India (3)
      • Delhi (3)
     • UAE (1)
      • Sharjah (1)
       • Riffa (1)
     • USA (2)
      • California (1)

      Select the options and press the Filter Result button to apply the changes

      Found 7 Results

      exertio theme
      MVR345.00

      (Fixed )

      ކަނޑު އަޑީގެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ހައިޑްރޯގްރަޕީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ކަނޑުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޒަމާނީ ބޯޓު ޝިއެން ޔެން ހޮން-3 ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތީ މާލެ ކައިރި ތިލަފުއްޓާ…

      • Expiry:

       Never Expire

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Delhi
      MVR212.00

      (Fixed )

      އެ މައްސަލަ ގިނަވިއަސް ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، އެކަމުގައި ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތު ބުނެދޭން ނޭނގުނަސް، ޓްރީޓޮޕްގައި އައިވީއެފް ހަދަން ފެށުމުން އެކަން ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ އެވެ. ޒާކިޔާ…

      • Expiry:

       Never Expire

      • Proposals

       1 Received
      • Location

       Germany
      MVR432.00

      (Fixed )

      From the proposed expenditure total for 2023, 70 percent of its total will reportedly be spent on salaries of public sector employees as well as…

      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      MVR440.00

      (Fixed )

      މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ސަގާފަތަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްރީނު…

      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Australia
      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Hesse
      MVR2.00

      (Fixed )

      އުފައްދާފައިވާ ބްރޭންޑެވެ. ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހިމް އަދި ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހަ އަކީ ވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނަންތަކެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހިނގާ ސެންޓުގެ ނަންތަކެވެ. އޮލިމްޕެއާ…

      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Australia
      MVR800.00

      (Fixed )

      Tech Software is looking for a Mobile Developer who has a solid creation foundation to React Native to go along with us in creating premium…

      • Expiry:

       Expired

      • Proposals

       0 Received
      • Location

       Arad, Bahrain
      exertio theme

      Ready To Get Started

      The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.