• Ecommerce
 • Germany
 • March 9, 2023
 • 152 Views

Hadhiyaa Project 1

 • Freelancer Type Individual
 • Project Duration Long term
 • Level Basic Lavel
 • English Level Basic level
 • Languages Arabic English French
exertio theme

Description

އެ މައްސަލަ ގިނަވިއަސް ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، އެކަމުގައި ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތު ބުނެދޭން ނޭނގުނަސް، ޓްރީޓޮޕްގައި އައިވީއެފް ހަދަން ފެށުމުން އެކަން ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ އެވެ. ޒާކިޔާ ވިދާޅުވީ ކިޔަވައިގެން ވަޑައިގަތްއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އައިވީއެފް އަށް ދެވޭނެ މާ ބޮޑު ފަރުވާއެއް ނެތުމެވެ. ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނަށް މިހާރު ދޭ އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާއަކީ އައިވީއެފް އަދި އިކްސީ އެވެ. އެކަމަކު، ޒާކިޔާ ވިދާޅުވީ އެ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ އެ ފަރުވާ ބޭނުންވާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. އިންފާޓިލިޓީ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ތަފާތަކީ ބަލި މީހުންނާ އެޕްރޯޗްކުރާ ގޮތެވެ. އިންފާޓައިލް އަށް ޑައިގްނޯޒް ނުވިޔަސް ފަރުވާއަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު އައިޔޫއައި ނުވަތަ އައިވީއެފްއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ކައުންސެލިން އިން ވެސް ފުދެ އެވެ. އަނެއް ބައި މީހުންނަށް ބޭހުން އެކަނި ވެސް ފުދެ އެވެ.

Project ID:RH-2982-lancer

exertio theme

Project Proposals (1)

S3 @s3
 • 1 year ago
 • 0.0   0
 • 0%
 • MVR55.00
 • in 4 days

"އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން [ޕީއެސްޖީ ގައި އެމްބާޕޭގެ ކުރިމަގާ] މި މެޗުގެ ނަތީޖާއިން އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް. އަހަރެން މިތަނުގައި މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން. އަހަރެންގެ ވިސްނުން މިވަގުތު ހުރީ ޕީއެސްޖީ އަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭން."

Send Your Proposal

MVR
Days
 • Estimated Total Cost

  The total project cost.

  MVR212.00

 • Service Fee (5%)

  The service fee that will be deducted from your proposed amount.

 • Your Earning

  Total amount you will earn.

 • Stick this Proposal to the Top

  The sticky proposal will always be displayed on top of all the proposals.

 • MVR12.00
 • Make Sealed Proposal

  The sealed proposal will be sent to the project author only it will not be visible publically.

 • MVR7.00
 • Featured Proposal

  The featured proposal will have a distinctive color and popped up between other proposals to get the author's attention.

 • MVR5.00
I agree to the terms and conditions
Budget
MVR212.00
Fixed

Never Expire

test1 @test1

Member since July 15, 2022
View Profile

About The Employer

 • 0 Projects completed
 • Payment Method
 • Email Verified
exertio theme

More from test1 @test1

Report Project

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.