• Apps Developements
 • Australia
 • July 19, 2022
 • 181 Views

test19072022

 • Freelancer Type Company
 • Project Duration Long term
 • Level Basic Lavel
 • English Level Basic level
 • Languages Arabic
exertio theme

Description

އުފައްދާފައިވާ ބްރޭންޑެވެ. ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހިމް އަދި ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހަ އަކީ ވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނަންތަކެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހިނގާ ސެންޓުގެ ނަންތަކެވެ. އޮލިމްޕެއާ އަކީ މި ހުރިހާ މީރުވަހެއްގެ ތަޖުރިބާތެރެއިން އައި ވަހެކެވެ. މީގައި ހުންނަނީ ހުވަފެނީ ވަހެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުން ގިނައީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މި ސެންޓުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެންނަނީ ފުޅީގެ ނަލަ ކަމެވެ. ފުޅި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބަލާފައި ވަނީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ރޯމަނުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ "ވްރީތު" ނުވަތަ ފަތުން ގަތާފައިވާ ތާޖަށެވެ. ދެން މި ސެންޓުގެ ވަހަށް ޖެހިލަމާ ހެއްޔެވެ. ޓޮޕް ނޯޓް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޖެހޭ ވަހަކީ ގްރީން މެންޑަރިން އާއި ހައިޑްރޮފޮނިކް ކޮށް ހައްދާފައިވާ ހުވަނދުމަލާއި ޖިންޖަ ލިލީގެ ވަހެވެ. ހާޓް ނޯޓް ނުވަތަ ސެންޓުގެ މައިގަނޑު ވަހަކަށް ސޯލްޓެޑް ވެނީލާގެ ވަހެވެ. ބޭސް ނޯޓް ނުވަތަ ސެންޓު ހިކި ގިނައިރު ވުމުން ކެލަ އާއި މާވަހަރުގެ މަޑު މީރު ވަހެވެ.

Skills Required

Android Developer

Project ID:RH-2845-lancer

exertio theme

Send Your Proposal

Project Expired

Budget
MVR2.00
Fixed

Expired

About The Employer

 • 0 Projects completed
 • Payment Method
 • Email Verified
exertio theme

More from atdeveloper99 @atdeveloper99@gmail.com

Report Project

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.