Featured

Graphic Designing

ހޮންކޮންގްގެ އިލެކްޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހެކްކުރި މައްސަލަ

  • No Reviews

  • 0 Order in queue

  • 89 Views

  • Delivery Time Less then Year
  • Response Time 2 Days
  • English Level Bilingual
exertio theme

Description

ހޮންކޮންގްގެ އިންތިހާބުގައި އެގައުމުގެ އިލެކްޓްރޯލް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް ޗައިނާއިން ހެކްކުރި މައްސަލަ އެމެރިކާއިން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ސްޓޭޓްގެ ތަރުޖަމާނު ނެޑް ޕްރިސް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ހޮންކޮންގްގެ އިންތިހާބުގެ އިލެކްޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހެކްކުރުން އެއީ އެގައުމުން ކުރި ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި، މިކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަމަލަކީ ޗައިނާއިން ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި މަލާމާތެއްގެ ގޮތުގައި ނެޑް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ނެޑް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހޮންކޮންގްގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ފޯރާތީ އެކަމާ އެމެރިކާއިން ހިތާމަ ކުރާކަމަށާއި، މިއީ ހޮންކޮންގގެ ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަލާމާތެއްކަމަށެވެ.

About The Seller

S3 @s3

No Reviews
  • Location:

  • Member since:

    July 31, 2022
exertio theme
Starting From
MVR555.00
exertio theme

Ref #: EX-3175

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.