Featured

Link Building

Hire Me Now

  • No Reviews

  • 0 Order in queue

  • 335 Views

  • Delivery Time 1-3 Weeks
  • Response Time 1 Week
  • English Level Bilingual
exertio theme

Description

"ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން. އެގޮތުން ސަަރުކާރުން މިހާރު އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކުން ބައެއް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނަން،" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 4،000 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރަމުންނެވެ. ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ ފްލެޓްތައް އިމާރާތް ކުރަނީ 18 ފްލޯ ހިމެނޭ 32 ޓަވަރުގަ އެވެ. އެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

About The Seller

  • Location:

  • Member since:

    July 19, 2022
exertio theme
Starting From
MVR25.00
exertio theme

Ref #: EX-2844

Ready To Get Started

The Exertio is a Premium WordPress Theme, you can create your own market place website using this theme. It allows you to get a commission for hiring a freelancer or for each service sold.